پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ جواد عقلمندی افزود: متاسفانه برخی هم در راستای همین توطئه ها، در داخل زمین دشمن بازی می کنند و مشکلات را بزرگ نمایی و سیاه نمایی می کنند. وی در ادامه با اشاره به برگزاری حلقه های صالحین و جشنواره برترین های آن، اظهارداشت: حلقه های صالحین جزو برنامه های […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ جواد عقلمندی افزود: متاسفانه برخی هم در راستای همین توطئه ها، در داخل زمین دشمن بازی می کنند و مشکلات را بزرگ نمایی و سیاه نمایی می کنند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری حلقه های صالحین و جشنواره برترین های آن، اظهارداشت: حلقه های صالحین جزو برنامه های بسیج کارگری در هر سال است که در کنار برنامه‌های عقیدتی، برنامه های تخصصی را در برنامه خود دارد.

در پایان این جشنواره از حلقه‌های صالحین برتر بسیج کارگری استان تجلیل و از واحد تحقیقات شرکت چرخشگر بازدید شد.