پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ کارمندان بسیجی هلال احمر استان در این رزمایش به ارائه خدمات آموزشی، درمانی و غربالگری فشار خون و .. پرداختند. رزمایش گروه های جهادی بسیج کارمندی سپاه عاشورا از نهم شهریور آغاز شده و همچون اقشار دیگر بسیج تا ۲۹شهریور ادامه خواهد داشت. در این رزمایش معاونت درمان هلال احمر […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ کارمندان بسیجی هلال احمر استان در این رزمایش به ارائه خدمات آموزشی، درمانی و غربالگری فشار خون و .. پرداختند.

رزمایش گروه های جهادی بسیج کارمندی سپاه عاشورا از نهم شهریور آغاز شده و همچون اقشار دیگر بسیج تا ۲۹شهریور ادامه خواهد داشت.

رزمایش بسیجیان کارمند آذربایجان شرقی آغاز شد

رزمایش بسیجیان کارمند آذربایجان شرقی آغاز شد

در این رزمایش معاونت درمان هلال احمر استان و همچنین مسئول سازمان بسیج کارمندی سپاه عاشورا نیز حضور داشتند.