پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/در این مسابقات که ۱۵۰ نفر از بانوان شرکت داشتند، نفرات برتر هر رشته به شرح زیر معرفی شدند؛ در رشته قرائت در تحقیق خواهران: هاجر امینی از ناحیه هوراند و سریه افشان از حفاظت فرودگاه به ترتیب رتبه های اول و دوم را کسب کردند و در ترتیل، خواهران؛ رقیه […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/در این مسابقات که ۱۵۰ نفر از بانوان شرکت داشتند، نفرات برتر هر رشته به شرح زیر معرفی شدند؛

در رشته قرائت در تحقیق خواهران: هاجر امینی از ناحیه هوراند و سریه افشان از حفاظت فرودگاه به ترتیب رتبه های اول و دوم را کسب کردند و در ترتیل، خواهران؛ رقیه شقاقی از ناحیه غدیر، فهیمه هوشیار از بسیج جامعه پزشکی و رقیه محرم پور از ناحیه مراغه به ترتیب حائز رتبه های اول، دوم و سوم شدند.

در رشته مفاهیم سطح یک خواهر مرضیه بخشی از ناحیه ملکان رتبه اول را کسب کرده و در رشته مفاهیم سطح خواهران فضه اختری فر از ناحیه شبستر و فاطمه رشیدیان از معاونت بهداشت و درمان به ترتیب حائز رتبه های اول و دوم شدند.

  سی و هفتمین دوره مسابقات نیمه نهایی استانی قرآن کریم پایوران و سربازان سپاه عاشورا نیز در رشته های حفظ قرائت اذان و مفاهیم، ۱۷ شهریور ۹۷ در حسینیه امام خمینی (ره) سپاه عاشورا برگزار خواهد شد.