پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ در این غرفه‌ها، عملکرد سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا به همراه توانمندی‌ها و تولیدات شرکت داروسازی دانا در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت. از این غرفه ها سردار خرم؛ فرمانده سپاه عاشورا و دیگر مسئولان سپاه استان بازدید کردند.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ در این غرفه‌ها، عملکرد سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا به همراه توانمندی‌ها و تولیدات شرکت داروسازی دانا در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

برپایی نمایشگاه عملکرد شرکت داروسازی دانا در سپاه عاشورا

از این غرفه ها سردار خرم؛ فرمانده سپاه عاشورا و دیگر مسئولان سپاه استان بازدید کردند.