پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حامد شبخیز افزود: الان در موقعیت حساسی قرار داریم که هنرمندان نیز وظیفه سنگینی برعهده دارند چراکه دشمنان با هر وسیله ای به خصوص با زبان هنر و جنگ نرم با دامن زدن به مشکلات و آسیب های اجتماعی، با ایجاد آشوب و نا امنی در جامعه تلاش دارند به […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حامد شبخیز افزود: الان در موقعیت حساسی قرار داریم که هنرمندان نیز وظیفه سنگینی برعهده دارند چراکه دشمنان با هر وسیله ای به خصوص با زبان هنر و جنگ نرم با دامن زدن به مشکلات و آسیب های اجتماعی، با ایجاد آشوب و نا امنی در جامعه تلاش دارند به اهداف خود برسند بنابراین ما هم باید با زبان هنر و تولید آثار ارزشی به مقابله با آن ها بپردازیم.

وی از آمادگی بسیج هنرمندان برای تعامل و همکاری دستگاهای اجرایی دیگر جهت شناخت مشکلات و آسیب های اجتماعی جامعه و ارائه راهکار با زبان هنر خبر داد.