از جمله موضوعات اصلی رسانه های جهانی نگاه موشکافانه و تحلیلی به مسائل غرب آسیا و بازیگران اصلی و موضوعات مربوطه می باشد. و آنچه که حائز اهمیت است اینکه مسایل مربوطه به کشور سوریه از اهمیت ویژه و راهبردی برخوردار است. اهمیتی که برای بازیگران اصلی منطقه نبرد حیاتی است و هرکدام از منظر نگارنده منطقه نبرد نامگذاری می شود و در عالم واقع نیز همین امر صدق می کند با این رویکرد می توان انتظار داشت که تصمیمات و اقدام های بازیگران این منطقه نیز از منظر راهبردی مورد ارزیابی تحلیل گران امر قرار گیرند. با ورود به بحث برگزاری کنفرانس های اجرا شده در مورد کشور سوریه نیز می توان به اهمیت موضوع پی برد موضوعی که محور غربی عربی آن بدنبال ایجاد انشقاق و پراکندگی وحدت –محور مقاومت بودند و برای این امر هزینه های گزافی را تقبل نمودند که از نمونه های آن دلارهای نفتی حاکمان عربستان سعودی در راستای ایجاد ناامنی در سوریه توسط گروههای تکفیری داعش بودند.گروههایی که در این راه از هیچ جنایتی فروگذار نکردند، و در محور غربی کشور آمریکا با هدف حفظ و احیای آبروی از دست رفته خویش در سوریه شدند و اینبار به زعم خویش با رویکرد نوینی وارد شده بودند، رویکردی که بدون اعزام نیروی نظامی و با استفاده از نیروهای بومی و پارادایم جدید در ایجاد آشوب های کلان در سوریه و عراق بودند که می توان به جنایت داعش در استان بیجی عراق و سوریه نیروهایی که شروع جنایات آن با نیروهای عمل کننده چندصد هزار نفری بود و لیکن در ادامه راه با چالش بعدی همراه است . آمریکا در ورطه کنونی در باتلاق استراتژیک گیرکرده که نه راه پس دارد و نه راه پیش.

و در بیانیه های اخیر سردمداران آمریکایی مبنی بر اعزام نیروی نظامی به سوریه که با دکترین نظامی و استراتژیک این کشور مبنی بر The Cost Leadership (مدیریت هزینه)، هیچ گونه سازگاری نداشته و بلکه می توان حدس زد که از روی ناچاری و حفظ آبروی نداشته خویش اقدام بر این امر می نماید که بازهم چیزی غیراز بازگشت بدون دستاورد برای سردمداران زیاده خواه کشور آمریکا عایدشان نخواهد شد. و از سوی دیگر و اینکه منظر سایر بازیگران منطقه نبرد و منظر روسها ، به نظر می رسد روسها آنچه را که قرار بود در معرض نمایش بگذارند ،گذاشتند و از منظر مالی نیز شاید به اهداف تاکتیکی خویش مبنی بر حفظ رشد و سهم بازار استراتژیک فروش سلاح و مهمات دست یافتند و در ادامه روند با حضور موثر خویش و تعدیل قدرت آمریکا و سکانداری نظامی منطقه غرب آسیا علی الخصوص سوریه و عراق را مد نظر خویش قرار داده اند و بایستی منتظر مانده و به نتیجه رفتارهای آتی کشور روسیه در سوریه و عراق چشم دوخت مبنی براینکه آیا بازهم بصورت نبرد نظامی پیش خواهد رفت یا تغییر رویه در رفتارش مشاهده خواهد شد. و در پایان آنچه که نگارنده را بر این امر داشته است، تبیین اجمالی نقش تاثیرگذار ایران در منطقه است. و اینکه بر همگان واضح و مبرهن شده است که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا با رویکرد دکترین وحدت دول اسلامی و اهمیت و ارزش انسانی و اسلامی مردم آن کشورها برای جمهوری اسلامی ایران و دکترین وحدت دولت های اسلامی در راستای محور مقاومت توانسته است تمامی نقشه های شوم کشورهای سلطه گر و در راس آنها آمریکای تمامیت خواه و یکه تاز خود خوانده را نقش بر آب کند.

ادامه دارد…….

محرم غفاری/معاونت دانش و پژوهش سپاه عاشورا


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته بندی ها
تبلیغات
elmi