امام جمعه کلیبر:

زبان زور بر علیه ملت ایران کارساز نیست

نوشته های دسته : یادداشت و مقاله

دسته بندی ها
تبلیغات
elmi