اخبار برگزیده

دشمنان بدنبال براندازی نظامی جمهوری اسلامی وسرکوب انقلاب هستند

فرمانده سپاه ناحیه هشتروددرجشن ویژه انقلاب:

دشمنان بدنبال براندازی نظامی جمهوری اسلامی وسرکوب انقلاب هستند

ويژه برنامه جشن انقلاب به بمناسبت سي وهفتمين سالگردپيرزي انقلاب اسلامي درواحدمقاومت ابن سينا با حضورگسترده دانش آموزان ومديران ومربيان اين واحدمقاومت درسالن اداره ارشاداسلامي شهرستان هشترودبرگزارگرديد،جناب سرهنگ شريفي فرمانده سپاه ناحيه هشترودمهمان ويژه اين مراسم بود.